• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Samorząd uczniowski

8 marca, w światowy Dzień Kobiet, Samorząd Uczniowski zrobił wszystkim paniom pracującym w naszym zespole miłą niespodziankę. Zarówno Pani Dyrektor, Wicedyrektor, panie nauczycielki, przedszkolanki, specjalistki, panie pracujące w administracji, kuchni i obsłudze oraz pomocy – wszystkie One zostały obdarowane życzeniami i pięknymi różami z rąk reprezentantów męskiej części uczniów naszej szkoły.
 
Wszystkiego najlepszego!
 
Tekst: Monika Żabicka (Opiekun SU)
 
 
 

 

Nadia Macionczyk z klasy VIa została przewodniczącą samorządu szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Z nową gospodynią uczniowskiej społeczności rozmawia Sonia Wita.

 

Nadia Macionczyk – przewodnicząca samorządu szkolnego

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie,  a organy samorządu ich reprezentują W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły (art. 55 UoSO). Organy samorządu szkolnego są reprezentantami samorządu, którego członkami są wszyscy uczniowie (art. 55 ust. 3 UoSO).

 

Reprezententami  naszego Samorządu Uczniowskiego  zostali: Patrycja Zaskórska - przewodnicząca, Zofia Zdziebło, Michał Goraus, Martyna Skorupa, Weronika Wrona. Opiekunem jest pani Celina Smolarczyk.
 
 
Uprawnienia samorządu uczniowskiego

Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak (art. 55 ust.5 UoSO):

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

źródło: Portal Oświatowy

W grudniu, w naszej szkole, z inicjatywy samorządu uczniowskiego, odbył się konkurs na "Bombkę bożonarodzeniową". Celem konkursu było propagowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Stanowił on również okazję do grupowej działalności artystycznej oraz integracji klasy. Wszystkie bombki przygotowane przez  poszczególne klasy były przepiękne, różnorodne i oryginalne. Samorząd uczniowski przyznał dyplomy wszystkim klasom w  sześciu kategoriach, osobno dla klas I-III oraz klas IV-VI. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 grudnia.