• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny - pobierz

 

Oferta dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.

W wakacje w przedszkolach zaplanowane są przerwy urlopowe. Rodzice, którzy nie są  w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w czasie, gdy ich przedszkole będzie zamknięte mogą posyłać swoje pociechy do dyżurujących placówek.

Zasady dotyczące spisów:

 1. Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola do którego uczęszcza dziecko. Ogłoszenie dyrektora zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów. Ogłoszenie zostaje podane do wiadomości rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty   w danym przedszkolu.

 2.  Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych kart zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny  w wybranym przedszkolu w terminie: od 8 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

 3.  Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane są i przyjmowane w przedszkolu macierzystym  od 8 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

 4. Odpłatność za pobyt dziecka oraz za wyżywienie na okres wakacyjny pobierana jest z góry w terminie do 15 lipca 2018 r. i 15 sierpnia 2018 r. Opłata za żywienie jest naliczana wg stawki obowiązującej w przedszkolu pełniącym dyżur.

 5. Warunkiem przygotowywania posiłków przez przedszkole dyżurujące jest grupa wychowanków składająca się co najmniej z 10 osób.

 6. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic ponosi w wysokości ustalonej uchwałą Nr XXXIX/30/2018 Rady Gminy Mszana w  sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszana.

 7. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wyznaczonego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

 8. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zgłoszone na 6 lub więcej godzin oraz dzieci rodziców pracujących.

 9. Przed wysłaniem dziecka do przedszkola dyżurującego w wakacje trzeba pamiętać o podpisaniu umowy z przedszkolem. Umowę można podpisać pomiędzy 19 czerwca 2018 r.  a 26 czerwca 2018 r. w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny.

 10. Bez podpisania umowy z przedszkolem dziecko nie zostanie przyjęte, a w momencie spóźnienia wykreśli się je z listy zapisanych.

 11.  Dyżur wakacyjny w 2018 r. pełnią:

1.  od 1 lipca do 31 lipca 2018r. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi , ul. Szkolna21, 44-323 Połomia, tel.32-476-04-93-szkoła.

2.  od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r.  – Gminne Przedszkole w Mszanie, ul. 1 Maja 81, tel. 32-472-00-78 lub 885-980-000.

Szczegółowych informacji o dyżurze wakacyjnym udziela dyrektor przedszkola dyżurującego.