• basn3.jpg
 • DSCF0941.jpg
 • DSCF0945.jpg
 • DSCF0961.jpg
 • DSCN1170.jpg
 • IMG_0039.JPG
 • img_0101_3.jpg
 • Obraz 257.jpg
 • P1180164.JPG
 • PB250066.JPG
 • PB250074.JPG
 • PB250080.JPG
 • PB250089.JPG
 • PB250097.JPG
 • PB250099.JPG
 • PB250101.JPG
 • PB250103.JPG
 • PICT0028.jpg
 • pict0075.jpg
 • PICT0091.jpg

Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Śląskie

 

Celem działań jest:

- uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka

- świadome ograniczanie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu

- ograniczenie hałasu w szkole

Efekty dla uczniów:

Dzieci znają zagrożenia płynące z przebywania w hałasie, bawią się i rozmawiają ciszej.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-VI ZSP w Połomi

Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018

Odpowiedzialni za realizację: wychowawcy klas, opiekun świetlicy i biblioteki,, pedagog, pielęgniarka szkolna

Koordynator projektu: Beata Oślizło

Osoby współodpowiedzialne za projekt: Anna Brzenczek, Katarzyna Krzyżok

Główne działania projektu:

 1. Zbadanie opinii uczniów na temat hałasu w szkole – ankieta dla uczniów IV-VI oraz kl. III (analiza ankiety na lekcjach wychowawczych) – X

 2. Wyznaczenie Grupy strażników ciszy (w każdej klasie), która pilnuje ciszy na korytarzach poprzez pokazywanie palcem na ustach ciszy oraz trzymając znak z informacją „Stop hałasowi” – X

 3. „Każdy ci powie, że cisza to zdrowie” – wyszukiwanie informacji na temat szkodliwości hałasu przez wszystkich uczniów - XI

 4. Opracowanie w klasach „Klasowych Kodeksów Ciszy” (wybór najciekawszych i umieszczenie na korytarzach, stołówce, świetlicy i stronie internetowej szkoły – XI

 5. Konkurs na najciekawsze hasło do walki z hałasem wraz z plakatem nawołującym do ograniczania hałasu w szkole oraz spędzaniu przerwy w ciszy – prezentacja na amfiteatrze – XII

 6. Konkurs poetycki na wiersz dot. wpływu hałasu na samopoczucie człowieka – I-II (zaprezentowanie pomysłów uczniów na stronie szkoły oraz na zakończenie projektu)

 7. Przeprowadzenie ankiety podsumowującej projekt wśród uczniów kl. III-VI – VI

 8. Ocena całego projektu i przekazanie wniosków na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Dodatkowe działania:

 • Przeprowadzenie pogadanek na temat szkodliwości hałasu

 • wyznaczenie miejsc ciszy w szkole: biblioteka, sale lekcyjne, stołówka i zapoznanie uczniów ze sposobem zachowania w tych miejscach

 • cicha zabawa w świetlicy (odpoczynek po lekcjach w tzw. „odpoczywalniach”, słuchanie czytanych utworów, muzyki relaksacyjnej, nagrań z magnetofonu, zabawy uspokajające, prace plastyczne np. „Cisza i hałas”, umieszczenie na świetlicy Skrzynki pomysłów dot. walki z hałasem – zaprezentowanie na koniec projektu